Her er fordelene ved at bruge et CPQ system

Når du laver tilbud online, sidder du nok med rigtig mange dokumenter, skabeloner og regneark for at holde styr på alt. Med et ‘configure price quote’ (CPQ) system kan du heldigvis gøre det administrative arbejde meget lettere, da du på denne måde kan effektivisere alle aktiviteterne, der bringer dig tættere på at lande det næste salg.

CPQ og CRM

I din virksomhed har I måske et CRM-system, der samler alt data om kunden, som sælgeren skal bruge. Men når der så skal udarbejdes tilbud målrettet bestemte salgsmål, skal du bruge et andet system, hvor der er styr på alt relevant data for dette, som et CPQ system kan hjælpe dig med. CPQ CRM er dermed vigtigt i en salgsafdeling, så der er styr på både kunden og produkterne, fordi du med den korrekte data hurtigt kan svare på spørgsmål som:

  • Hvad skal et tilbud indeholde?
  • Hvordan kan jeg opdatere dele af eller hele salgsprocessen?
  • Hvordan følger sælgerne bedst op på handler?

    Digitale værktøjer som Lime CPQ eller lignende programmer samler disse funktioner i deres digitale løsninger, så sælgere har overblik over den relevante data. CPQ samler og optimerer dermed dataen fra hele jeres salgspipeline ved at understøtte den viden, I allerede har fra CRM-systemet.

Systemet støtter salgsmålet

Virksomheder har salgsmål, der kommer og går over tid. Men hvordan skriver man et tilbud, der både stemmer overens med virksomhedens tilstand og giver mening for jeres kunder? Her kan CPQ software også være behjælpelig, fordi det ud over at supplere CRM-data også kan støtte de enkelte salgsmål.

Et CPQ program indeholder flere redskaber, som flere dele af salgsafdelingen meget effektivt kan tage i brug. Det smarteste er, at du kan hente data fra andre programmer og trække det ind i dit personlige overblik i systemet. Hver gang du er ved at planlægge et salg eller opretter et tilbud, kan du dermed gå ind og lave en status, så alle parter i processen får det meste ud af det. CPQ giver dermed både den enkelte sælger og salgschefen et overblik og en indsigt i fremgangen af deres salgsmål.

Brugbart for forretninger i mange størrelser

CPQ er brugbart, uanset din virksomheds størrelse, da programmet let kan holde styr på dine salg, uanset om det drejer sig om små fortjeneste eller større forhandlinger. Med de CPQ tools, som et system giver dig, har du dermed et overblik og en indsigt i, hvordan det står til i din virksomhed. På denne måde vil det blive nemmere at vækste på sigt.